Департамент цивільного захисту населення

Сумської обласної державної адміністрації  

40009, м. Суми, вул. Шевченко, 9
тел.(0542) 22-11-89; 61-14-97 (факс); 61-17-18 (кадри).
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Розпорядок роботи: понеділок - четвер – з 8.00 до 17.15;
п’ятниця – з 8.00 до 16.00;
обідня перерва – з 12.00 до 13.00;
вихідні дні: субота, неділя.

Стан пожежної безпеки та захисних споруд розглянуто на засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НС

       26 червня 2014 року відбулося планове засідання обласної комісії з питань техноген-но-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

       Засідання комісії відкрив і провів заступник голови обласної комісії з питань ТЕБ та НС, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Сумської обласної державної адміністрації Калін Олександр Іванович.

       За порядком денним першим питанням розглядався хід виконання розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 07.08.2013 № 338-ОД «Про створен-ня підрозділів місцевої пожежної охорони». Проблема забезпечення протипожежного за-хисту в сільській місцевості, утримання та фінансування місцевих і добровільних пожеж-них команд на Сумщині є багаторічною та актуальною. На даний час у сільських населе-них пунктах області налічується 130 протипожежних формувань місцевої пожежної охорони (далі – МПО), із яких (за інформацією Управління ДСНС України у Сумській області) у боє-здатному стані знаходяться - 92 (70,8%) формування. Цілодобове чергування організовано у 84 (64,6%) формуваннях.

       Збоку керівництва Сумської обласної державної адміністрації і Сумської обласної ради питанням забезпечення належного протипожежного захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських територій завжди приділялася підвищена увага.

       Питання забезпечення належного протипожежного стану в області, у тому числі створення і функціонування МПО щорічно розглядаються обласною комісією з питань ТЕБ та НС, виносяться на розгляд комісій обласної ради, про стан справ постійно інформується керівництво облдержадміністрації, обласної ради, районних рад і райдержадміністрацій.

       Але незважаючи на вжиті заходи, вимоги чинного законодавства щодо утримання у боєздатному стані пожежної техніки, її своєчасного ремонту та забезпечення цілодобового чергування значною кількістю балансоутримувачів формувань МПО виконуються недо-статньо.

       Відсутність видатків на фінансування підрозділів МПО місцевих бюджетів не дозво-ляє зараз розраховувати на виконання конкретних запланованих заходів щодо створення МПО. Але керівникам усіх рівнів, відповідальним за прийняття бюджетів, необхідно всіля-ко сприяти внесенню у бюджетні розрахунки витрат по вирішенню питань створення і функ-ціонування МПО. Без цього – стан речей не зміниться.

       З метою вирішення багаторічної та актуальної проблеми забезпечення протипожеж-ного захисту в сільській місцевості, створення боєздатної місцевої пожежної охорони необ-хідно посилити відповідальність посадових осіб, які організовують виконання заходів що-до створення і функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони на адміністративних територіях, за своєчасне і в повному обсязі виконання вимог нормативно-правових актів, заходів Регіональної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки та вимог вищезазначеного розпорядження голови Сумської обласної дер-жавної адміністрації. Одним із найголовніших факторів, за якими треба оцінювати сьогодні роботу керівника у цьому напрямку, слід зазначити вміння аналізувати стан речей, що заважають досягти належного пожежного захисту населених пунктів на адміністративній території та здатність організувати виконання заходів щодо його покращення.

       За результатами обговорення першого питання прийнято рішення про:

       ретельний аналіз стану створення і функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони на підвідомчих територіях;

       проведення щорічного огляду боєздатності і організації утримання сільських протипо-жежних формувань за участю голів сільських і селищних рад, представників управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій, керівників підприємств-утримувачів пожежної техніки, начальників протипожежних формувань, представників засобів масової інформації;

       узагальнення інформації щодо стану утримання пожежних депо, техніки, пожежно-тех-нічного обладнання, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, спеціальним (фор-меним) одягом, засобами зв’язку місцевих (добровільних) пожежних команд;

       вжиття заходів по створенню, відновленню функціонування та цілодобового чергуван-ня протипожежних формувань, їх належного матеріально-технічного оснащення;

       приведення пожежної техніки сільськогосподарських підприємств та суб'єктів, неза-лежно від форм власності, які мають протипожежні формування, в бойову готовність;

       забезпечення створення у 2014 році підрозділів місцевої пожежної охорони у населе-них пунктах визначених Регіональною цільовою соціальною програмою забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки.

       Управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області рекомендовано розглянути питання щодо можливості чергування спеціальної автомобіль-ної техніки у місцях компактного розташування дитячих оздоровчих таборів у разі їх від-даленості від пожарних депо на відстань, яка не відповідає визначеної чинним законо-давством нормі.

       Управлінню МВС України у Сумській області спільно з місцевими органами виконавчої влади рекомендовано вжити заходів щодо недопущення розгортання у лісових масивах та лісопаркових зонах у період високих класів пожежної небезпеки незареєстрованих намето-вих таборів різних суспільних молодіжних та юнацьких організацій.

       Другим питанням на засіданні розглядалося питання про хід виконання розпоряд-ження голови Сумської обласної державної адміністрації від 20.09.2009 № 518-ОД «Про проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту у 2009 – 2014 роках».

       За час дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1473-р «Про підготовку та проведення у 2009-2014 роках технічної інвентаризації захисних споруд ци-вільної оборони (цивільного захисту)» та відповідного розпорядження голови Сумської об-ласної державної адміністрації від 20.09.2009 № 518 на території Сумської області прове-дено технічну інвентаризацію 45% захисних споруд цивільного захисту. На ці захисні спо-руди виготовлено технічну документацію, заведені облікові картки і паспорти.

       До сих пір органами виконавчої влади не розпочато проведення технічної інвентари-зації захисних споруд, що перебувають у комунальній власності міста Ромни, Охтирка та Середино-Будського, Путивльського, Охтирського, Ямпільського районів. Це, незважаючи на постійний контроль та методичну допомогу, що надається обласною інвентаризаційною комісією і управлінням з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Сумської обласної державної адміністрації, свідчить про недостатньо ефективну роботу місцевих інвентаризаційних комісій.

       На сьогодні актуальними питаннями щодо своєчасного завершення технічної інвента-ризації захисних споруд цивільного захисту є:

       проблеми фінансового характеру;

       формування остаточного переліку захисних споруд, що неможливо проінвентаризувати;

       ряд недоліків у оформленні облікових та підтверджуючих хід технічної інвентаризації документів.

       За результатами обговорення другого питання прийнято рішення про:

       вжиття заходів щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;

       забезпечення фінансування заходів технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту в необхідних обсягах для її завершення;

       усунення недоліків, виявлених Робочою групою обласної інвентаризаційної комісії під час звірки результатів та представлення звітних і облікових документів, відповідно до Методичних рекомендацій щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд;

       надання до управління з питань надзвичайних ситуацій Сумської обласної державної адміністрації обгрунтовуючих документів, що підтверджують неможливість проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту;

       запровадження персональної відповідальності до посадових осіб, що своїми діями, або бездіяльністю, призвели до несвоєчасного відпрацювання належної документації з проведення технічної інвентаризації захисних споруд.